Wpłać darowiznę przelewem na konto bankowe

Ochotnicza Straż Pożarka w Mrzezinie

ul. Dworcowa 30

84-123 Mrzezino

Bank BGŻ Paribas

Numer konta: 78 203000451110000004257680

Tytuł przelewu: Darowizna na rozbudowę remizy