OSP Mrzezino służy mieszkańcom od ponad 100 lat

Według danych oficjalnych jednostka OSP w Mrzezinie k. Pucka została utworzona w 1920 roku. Prawdopodobnie jednak była gotowa do niesienia pomocy mieszkańcom nawet rok wcześniej. Do osób najbardziej zasłużonych dla naszej OSP należeli: Antoni Miślisz oraz Antoni Klebba (inicjatorzy utworzenia jednostki), Jan Majke (pierwszy komendant), Roman Dettlaff (który wniósł szczególny wkład w rozwój jednostki) oraz Stanisław Kolmetz (również szczególnie zaangażowany w rozwój jednostki i przez wiele lat wspierający ją w remontach, wykończeniach stolarskich oraz ciesielskich).

Historię OSP Mrzezino odtwarzamy na podstawie wywiadu z p. Stanisławem Holke i p. Szczepanem Miśliszem.

1919/1920 rok – okoliczności powstania OSP w Mrzezinie

Według relacji najstarszych strażaków OSP Mrzezino, do powstania jednostki przyczynił się pamiętny pożar, który wybuchł w jednym z gospodarstw. Ogień został podłożony akurat w czasie, gdy większość mieszkańców uczestniczyła w pielgrzymce do Swarzewa. Ze względu na ich nieobecność nie miał kto gasić pożaru, a najbliższe strażnice znajdowały się się w sąsiednich wioskach oddalonych o kilkanaście kilometrów od Mrzezina. Aby zwiększyć bezpieczeństwo wsi, po tym wydarzeniu mieszkańcy powołali OSP.

Inicjatorami powstania jednostki byli Antoni Miślisz oraz Antoni Klebba. Pierwszym komendantem został Jan Majke.

Historia_1

Każde wsparcie jest dla nas cenne!

Ty również możesz nam pomóc

Zobacz, jak możesz nas wspierać

1947 rok – modernizacja pierwszej strażnicy

Pierwsza strażnica OSP Mrzezino powstała na posesji Józefa Dettlaffa przy ul. Dworcowej, na terenie dawnej zlewni mleka. jej wyposażenie było skromne i obejmowało wóz konny, ręczną sikawkę oraz inne niezbędne sprzęty do gaszenia pożarów. Po wojnie, w 1947 roku, strażnica została zmodernizowana. Obecnie na jej miejscu znajduje się sklep budowlany.

1947

1972 rok – początek budowy nowej strażnicy

Rok 1972 przyniósł ważne wydarzenie w historii jednostki: rozpoczęła się wówczas budowa nowej strażnicy, usytuowanej naprzeciwko cmentarza. Prace zakończyły się rok później i zwieńczył je dodatkowy sukces: OSP Mrzezino otrzymał samochód strażacki marki Star (zwany "Babcią").

1972

1987/1988 rok – rozbudowa remizy strażackiej

Wybudowany w latach 70. obiekt służy naszej jednostce do dziś, jednak od czasu powstania kilkakrotnie przechodził większe lub mniejsze remonty oraz modernizacje. Jedną z ważniejszych inwestycji była rozbudowa w latach 1987-1988. Dobudowany został wówczas garaż, a starsze garaże przekształcono w salę bankietową. Podobnie jak budowie remizy, także jej rozbudowie towarzyszyło jeszcze jedno radosne wydarzenie - OSP Mrzezino otrzymała wóz strażacki marki Star.

87_88

1995 rok – otrzymanie sztandaru
1997 rok – włączenie OSP Mrzezino do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego

Lata 90. przyniosły dwa ważne wydarzenia, które na stałe wpisały się w historię jednostki. W 1995 roku odbyło się uroczyste wręczenie strażakom sztandaru. Natomiast dwa lata później OSP Mrzezino zostało włączone do nowo powstającego Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, ułatwiającego komunikację oraz koordynację działań ratowniczych wielu różnych jednostek straży pożarnej.

95_97

2016 rok – reaktywacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP Mrzezino to prawdziwa duma naszej jednostki. 11 marca 2022 uroczyste ślubowanie złożyło aż nowych 22 członków! Dzięki temu obecnie nasza MDP liczy już 40 młodych osób, które intensywnie i z pasją doskonalą swoje umiejętności.

2016

Od roku 2018 do dziś
– dalszy rozwój OSP Mrzezino

Między 2018 a 2021 rokiem remiza w Mrzezinie przeszła gruntowny remont, wykonane w niej zostały również prace termomodernizacyjne. Natomiast pod koniec 2020 roku otrzymaliśmy nowy samochód, który jest już czwartym tego typu pojazdem w naszej historii.

2018

Ty również możesz nam pomóc!

Dzięki wsparciu darczyńców możemy unowocześniać wyposażenie jednostki OSP Mrzezino.
Nowoczesny sprzęt to wyższa skuteczność podczas akcji i większe bezpieczeństwo niosących pomoc strażaków.

Przekaż darowiznę